Over de kennisbank

Aanvullingen of suggesties

Heeft u aanvullingen of suggesties voor verbeteringen aan de kennisbank? Die zijn welkom! Stuur een bericht naar: kennisbank-begrijpelijketaal@uu.nl.

Het team van de kennisbank

De Kennisbank Begrijpelijke Taal is gemaakt door medewerkers van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Van links naar rechts:

  • prof. dr. Leo Lentz (UU) 
  • Annewil van Wijlen MA (UU)
  • Ellen Bosch MA (UU)
  • dr. Henk Pander Maat (UU)
  • Rogier Kraf MSc (UU)
  • dr. Charlotte van Hooijdonk (VU) (ontbreekt op de foto)

De update van de Kennisbank in 2016 is uitgevoerd door Suzanne Bogaerds MA (links) en Carla van Rooijen MA (rechts) van de Universiteit Utrecht, onder supervisie van dr. Jacqueline Evers-Vermeul (UU). 

 

De technische ondersteuning is verzorgd door Iblux (www.iblux.nl). 

Verantwoording

De literatuur die verzameld is in deze kennisbank is via verschillende bronnen bij elkaar gebracht. In verschillende zoekmachines zijn vele tientallen zoekacties uitgevoerd. Deze hadden vaak de vorm "tekstkenmerk + effectterm" (bijv. "headings comprehension"), eventueel aangevuld met specifiekere zoektermen. Scopus en Google Scholar bleken de meeste relevante publicaties op te leveren. Daarnaast is er gezocht door in de literatuurlijsten van relevante artikelen te kijken.  

Meer weten over de werkwijze? Henk Pander Maat en Leo Lentz schreven een artikel over de Kennisbank in het Tijdschrift voor Taalbeheersing

Glossarium

Wie in de kennisbank op zoek gaat, komt veel vaktermen tegen die misschien niet vertrouwd zijn. Wat betekent type-token-ratio? En wat zijn interferenties? U vindt een uitleg bij al deze termen in onze Termenlijst.

// Plausible statistieken