Doorzoek de kennisbank Begrijpelijke Taal


 
Geavanceerd zoeken
Voor wie en wat? 

De Kennisbank Begrijpelijke Taal brengt het begrijpelijkheidsonderzoek in kaart voor wetenschappers, communicatie- en taaladviseurs, studenten, beleidsmakers en andere belangstellenden.

De kennisbank bevat honderden onderzoeken naar de begrijpelijkheid van teksten. Dit zijn uitsluitend publicaties over empirisch onderzoek naar het verband tussen begrip (of verwerking) en kenmerken van teksten. Het grootste deel van de publicaties is Engelstalig, aangezien het meeste relevante onderzoek in die taal gepubliceerd is. 

Let op: in de zoekresultaten ziet u soms dezelfde publicatie meerdere malen vermeld. Dit betekent dat er in het artikel meerdere experimenten worden besproken die op enig punt verschillen (bijvoorbeeld qua manipulaties, begripsmetingen, etc). Al deze experimenten voeren wij apart in. 

Zoeken 

In dit hoofdscherm kunt u op drie manieren zoeken:

  • Op type tekstgenre
  • Op type tekstkenmerk waarvan het effect op begrijpelijkheid is onderzocht
  • Op de manier waarop begrip is gemeten

Kijk ook onder Geavanceerd zoeken. Daar vindt u extra zoekopties, waaronder een zoekbalk. Termen die u niet begrijpt kunt u opzoeken in onze termenlijst

Wat vindt u niet in de Kennisbank?
  • U vindt geen essays, adviezen, en verslagen van optimaliseringsprojecten waar geen effectonderzoek aan gekoppeld is.
  • U vindt geen onderzoek naar individuen met taal- of leesproblemen, zoals dyslexie en afasie. 
  • U vindt geen onderzoek naar tweedetaalsprekers van de onderzochte taal. 
  • U vindt geen onderzoek naar taalontwikkeling bij jonge kinderen (<10 jaar). 

Waarom wij deze keuzes hebben gemaakt kunt u lezen in het artikel dat wij schreven over de Kennisbank. 

Schrijfadviezen over begrijpelijkheid 

Aan de Universiteit Utrecht is een project gestart om begrijpelijkheidsonderzoek, zoals u dat vindt in de Kennisbank, om te zetten naar concrete schrijfadviezen. De eerste resultaten van dit project vindt u op www.schrijfadviezen.net

// Plausible statistieken